Vermogen op naam

De ledencertificaten zetten stapsgewijs het vermogen van de coöperatie op naam van de leden. Het proces om te komen tot ledencertificaten was zorgvuldig en constructief. De ledenraad en directie hebben gezocht naar een compromis tussen het belang van het lid en de continuïteit van de coöperatie. Resulterende in een vernuftig participatiereglement met een vleugje gezond boerenverstand wat zich eenvoudig laat uitleggen en hanteren. In het participatiereglement vindt u alle informatie over de vermogensopbouw.