Altijd blijven zoeken naar de beste manier

Ledenbetrokkenheid betekent voor Vitelia een wederkerigheid waarbij de organisatie zijn uiterste best doet voor haar leden en waarbij de leden dit waarderen. Een actueel en belangrijk onderwerp in de visie van Vitelia. Dit houdt in dat Vitelia altijd moet blijven zoeken naar de beste manier om de leden te bedienen en dat de leden oprecht interesse tonen in de organisatie, vertrouwen uitstralen en positief kritisch zijn. Dat is ons missie.

Coöperatieve en innovatieve drive Vitelia

In het belang van de sector, onze leden en coöperatie moeten we onze vernieuwingsdrang continue in blijven zetten. Vitelia is innovatief en heeft de kwaliteiten in huis om ook daadwerkelijk te innoveren. De ontwikkeling van de op- en overslag in Wanssum is hier een heel mooi voorbeeld en resultante van. Continue vernieuwen vraagt om schaalgrootte waarbij we vooral onze stijl en oorsprong niet moeten verloochenen of verliezen.

Vitelia is de coöperatie van Limburg in de breedste zin. Het zoeken van verbanden, verbintenis en het delen van kennis zijn belangrijk. Een mooi voorbeeld waarin dit tot uiting komt is de ontwikkeling van het Feed Design Lab in Wanssum, de plek waar onderzoek, de productie van proefvoeders en opleiding in één innovatieprogramma samenkomen. Dit alles om voor toegevoegde waarde op het boerenerf te zorgen.